ปฏิทินการใช้รถ

กันยายน 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3
มีรายการจอง
 
4
5 6
มีรายการจอง
 
7 8 9 10 11
12 13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

รายการจองใช้รถประจำเดือน

40-0133

รออนุมัติ
คนขับรถ นายอดิเรก คำแท่ง
วันที่ใช้รถ 03 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ทรัพย์สิน   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ ในมอ
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวรเชษฐ์ คำศรี
วันที่ใช้รถ 06 ก.ย. 64 เวลา 07:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางอมรรัตน์ กาละบุตร   สำหรับแผนก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอำเภอวิเชียรบุรี
รายละเอียด

นข 889

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนเรศ คำชา
วันที่ใช้รถ 14 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกฤษดา ชูละออง   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งนายกสภา
รายละเอียด

นข 988

รออนุมัติ
คนขับรถ นายทนงศักดิ์ สุขแสง
วันที่ใช้รถ 14 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกฤษดา ชูละออง   สำหรับแผนก กองกลาง
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งกรรมการสภา
รายละเอียด

นข 998

รออนุมัติ
คนขับรถ นายวรเชษฐ์ คำศรี
วันที่ใช้รถ 15 ก.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ แจกถุงปันสุข องคมนตรี
รายละเอียด

40-0133

รออนุมัติ
คนขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
วันที่ใช้รถ 15 ก.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   15 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย   สำหรับแผนก กองพัฒนานักศึกษา
จองใช้รถเพื่อ แจกถุงปันสุข องคมนตรี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ