รายละเอียดการจอง

40-0133

รถ 6 ล้อ, Isuzu, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV64100001 วันที่เวลา 05 ตุลาคม 2564 เวลา 11:08
จองใช้รถเพื่อ ออกค่าย
สถานที่ไป ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์​ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์
ใช้สำหรับแผนก กองกลาง จำนวนผู้โดยสาร 30
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ
ผู้ขอใช้ สนง โทรศัพท์ติดต่อ 7709
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม สนง

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===