รายละเอียดการจอง

นข 998

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 19 ต.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 ต.ค. 64 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV64100006 วันที่เวลา 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:47
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการเพื่อมอบโล่ความร่วมมือดำเนินโครงการ อพ.สธ.
สถานที่ไป อ.หล่มสัก และ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อำเภอ อ.หล่มสัก และ อ.เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
ใช้สำหรับแผนก สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนผู้โดยสาร 6
รายชื่อผู้โดยสาร ผอ.สวพ. และบุคลากร สวพ.
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายวรเชษฐ์ คำศรี
ผู้ขอใช้ นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี โทรศัพท์ติดต่อ 1908/6306
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===